Okolí Údrče je ideální pro turistiku, cykloturistiku, rybaření, kempování - na jedné straně temné doupovské lesy,
na druhé žlutická přehrada s křišťálově čistou vodou v údolí Střely. Nadmořská výška Údrče je 616 m.
Z přírodovědného hlediska je Údrč a její okolí významné rozsáhlou sítí rybníků, které se vyznačují bohatou faunou
i flórou.


Památky

Údrcký zámek-sídlo naší farmy
První písemné zmínky jsou z let 1169 a 1183, kdy je Údrč uváděna jako
majetek Smila z Údrče, od něhož pochází písmeno „S“ v erbu zdejších vladyků.
Údrčským patřil statek až do roku 1560, kdy získali Údrč přímo její lenní páni
z Plavna. Již v této době byl ve vsi farní kostel. Údrč byla lénem, jež patřilo
zprvu k Bečovu, později po výstavbě hradu Hartenštejnu k Bochovu. Od 17.
století tvořila Údrč samostatné panství, ke kterému bylo připojeno dvanáct
dalších vesnic. Za státní administrace kolem roku 1800 byl statek Údrč
opětovně dělen a jeho význam klesal. Posledním majitelem byl lesní inženýr
Guide Hilscher. Až do roku 1945 spravovala statek jeho vdova Berta Hilscherová.Kostel sv.Linharta
Nejstarší památka Údrče stojí zhruba 3 km od Bochova. Jedná se o gotický farní
kostel sv. Linharta. První zmínka o farním kostele je z roku 1384. Rozsáhlejší
oprava byla provedena v roce 1911. V roce 1963 byla opravena střecha.
Koncem století se začalo pracovat na dalších opravách, aby se mohly v kostele
opět sloužit mše. V roce 1998 byla po několika desetiletích obnovena mše v
kostele sv. Linharta. Pořádání těchto mší ke dni svátku sv. Linharta se stalo tradicí.

Smírčí kříž
Kříž je zazděn v obvodové zdi zrušeného hřbitova u kostela sv. Linharta, asi
3 metry vpravo od hřbitovní brány, kde byl ukryt pod omítkou a náhodně nalezen
roku 1998.

Příroda


V okolí Údrče je velké množství rybníků zasazených v malebné přírodě. Kolem
rybníků se střídají vlhčí a sušší květnaté louky nebo lesy plné hub a divokých
lesních zvířat. Na rybnících se vyskytuje mnoho druhů vodního ptactva, které
zde hnízdí a další druhy, které se tu zastavují na tahu. Předmětem ochrany na
této lokalitě je výskyt hnědáska chrastavcového.
Ubytování

www.pensionukrusku.cz