Vítáme Vás na stránkách naší farmy.

Farma leží v západních Čechách 2km od státní silnice Praha- Karlovy Vary.

Nachází se na rozhraní Doupovských hor a Tepelské vrchoviny v nadmořské
výšce od 590 do 720 m.n.m. Některé pozemky jsou zahrnuty v ochranném
vodárenském pásmu, protože na jižní straně farmy se rozprostírá vodárenská
nádrž Žlutice.Nosným programem naší farmy je chov krav bez tržní produkce mléka,
odchov zástavového skotu, chov koní,ovcí, produkce vlastních krmiv a údržba
krajiny a to vše s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě
bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků a hormonů.